Badem Fidanı ve Ağacının İklim Ve Toprak İstekleri


Badem Fidanı ve Ağacının İklim Ve Toprak İstekleri

Badem fidanı veya ağacı taşlı, çakıllı bitki besin maddesince zayıf topraklarda yetişebilir,

– Verime kısa zamanda yatar,

– Susuzluğa ve kirece dayanımı iyidir,

– Kanaatkar bir bitkidir,

– Yüksek sıcaklık ve neme dayanımı iyidir.

– Pazarda hiçbir meyvenin olmadığı dönemde Çağla Badem olarak pazarda değerlendirilebilir,

Ülkemizin Karadeniz’ in kıyı kesimleri hariç diğer tüm bölgelerimizde rahatlıkla yetiştirilebilir. Özellikle geç çiçeklenen çeşitlerle modern kapama bahçeleri kurulduğunda üretici gelirlerinde önemli artışlar olur. Badem protein ve karbonhidratça zengin olup bolca Fosfor ve Kalsiyum mineralleri içerir.

Badem-Fidanı Ağacı İklim İstekleri

Badem yazları uzun, sıcak ve kışları nispeten aşırı soğuk olmayan bölgelerde ekonomik olarak üretilebilir. Badem yetiştiriciliği için iklim faktörlerinden en önemlisi düşük sıcaklıklardır. Badem özellikle soğuklamasının düşük olması nedeniyle ilkbahar geç donlarına hassastır. Çiçek tomurcukları -2, -4 °C?ye kadar dayanabildikleri halde açmış olan çiçekler -1.5 0 C’ de donarlar. Bitkinin odunsu kısımları ?25 0C’ ye kadar dayanabilir. Badem meyvelerini olgunlaştırabilmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyar. Çiçeklenme dönemindeki yağış tozlanmayı olumsuz etkiler.

Badem Ağacı Toprak İstekleri ve Gübreleme

Derin, su tutmayan, süzek, yaz aylarında düzenli olarak badem için en uygun topraklardır. Ağır, geçirimsiz, drenajı olmayan fakir topraklarda ağaç iyi gelişemez.

Badem bahçeleri topraklarında yapılacak tahlil sonuçlarına göre kimyasal gübresi verilmelidir. Gübrelemede Azotlu gübreler üstten diğer potaslı ve fosforlu vb. gübreler ağacın taç izdüşümüne açılan bantlara verilmelidir.