MAXİMA – 14 YARI BODUR KİRAZ ANACI


MAXİMA – 14 YARI BODUR KİRAZ ANACI

         Mazzard ve mahlep çaprazlanmasından oluşan melez bir çeşittir. – MaxMa14 anacı yarı bodur olup Mazard ve Mahalep anaçlarının iyi özelliklerini taşır. Kuş kirazı (Mazard) anacının %70-75‘ i kadar ağaç taç hacmi oluşturur. Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu etli eder. Çok az da olsa dip sürgünü yapabilir.  MaxMa anaçları Pseudomonas hastalığına dayanıklıdır.Soğuklara dayanıklı anaçlardır.Ağır bünyeli, drenajı iyi olmayan topraklara önerilmez.

– Özellikle İspanya ve Fransa’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Mahlepten % 20-25 daha bodurdur. Çoğu kiraz çeşidine uygundur.oldukça erken bir gelişim gösterir ve verimlidir. Avrupa en çok kullanılan anaç çeşitlerinden biridir.Sulak topraklara toleranslıdır.