MM106 YARIBODUR ELMA ANACI


MM106 YARIBODUR ELMA ANACI

 Standart ağacın 2/3’si kadardır.Pamuklu bite karşı dayanıklıdır. Verim açısından mükemmeldir. İyi drene edilmiş topraklarda ekilmelidir aksi takdirde bitki tacı çürümeye maruz kalabilir. Islak bölgelere ve killi topraklara dikilmemelidir.Yaka çürüklüğüne son derce hassastır.M7 anacı ile benzer gelişme kuvvetinde olup elma standart çöğür anacının % 50-60’ı kadar gelişme gösterir.- Phtophoraya (kök çöküklüğüne) hassas, pamuklu bite ve ateş yanıklığına dayanıklıdır. Ağır bünyeli iyi drene edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır.Üzerimdeki çeşidi erken verime yatırır. Spur özelliği gösteren (Zayıf gelişen çeşitler) için iyi bir anaçtır. M9 anacına göre üzerindeki çeşit birkaç gün geç olgunlaşır.  Kök sistemi M9 anacına göre daha iyi geliştiği için destek sistemlerine gerek duymaz. Bu anaçla kurulan bahçelerde sıra üzeri mesafeler 2-2,5m sıralar arası ise 3,5-4m olup dekara gerekli fidan sayısı 85-120 arasında değişir. Bu anaç üzerinde spur (yarı bodur) çeşitlerle daha sık bahçelerde kurulabilir. Fazla dip sürgünü oluşturmaz.

elmaanacıdikimaralıkları

elmaanacıtaçözellikleri